Accueil Non classé Är Det Juridiskt Hållbart Att Signera Avtal Digitalt

Är Det Juridiskt Hållbart Att Signera Avtal Digitalt

0
0
16

Avtal

Principen är att vem som helst, får avtala om vad som helst med vem som helst. Det finns såklart ett fåtal undantag från denna regel, exempelvis att barn under 18 inte får ingå avtal. Principen är att avtal ska hållas – en princip som på latin kallas för pacta sunt servanda. Ett frångående från avtalet blir ett avtalsbrott.

Med samhällets digitala bana framgående i en rak takt gör att nya, mer smarta och effektiva lösningar tar platsen som papper och penna tidigare hade. Att skriva avtal, skriva ut, skicka, signera, skicka tillbaka och sätta in i pärmar är inte längre ett hållbart alternativt. Det gäller ur flera aspekter, både när det gäller miljö, tidsbesparing och effektivitet är det gamla sättet inte ett hållbart alternativ. Vi vet att e-signering är framtiden. Det du kanske undrar är då huruvida det är lika hållbart eller ej. Det enkla svaret på den frågan är minst lika hållbart som papper och penna. Men innan vi pratar mer om det ska vi gå in på olika typer av signeringar.

Finns det avtal som inte kan signeras digitalt?

Formlöshet är huvudregeln vid upprättande av avtal i Sverige. Det innebär att det räcker att parterna varit överens för att ett avtal ska ingås, det kan göras såväl muntligt som skriftligt. Vissa avtal omfattas dock av formkrav, med andra ord krav som avtalet ska uppfylla för att vara giltigt. Vanligt är att det ska vara skriftligt, underskrivet och ibland även bevittnat. Två typer av avtal som omfattas av formkrav är testamente och köp av fast egendom. För avtal som omfattas av formkrav är det i dagsläget inte möjligt att använda e-signering.

Varför är e-signering säkrare?

När du använder Agreedio och antingen laddar upp ett färdigt dokument eller skriver det direkt i vårt ordbehandlingsprogram, kommer det att hashas med SHA256, en standard framtagen av NSA. Det innebär att det envägskrypteras och ges ett unikt ID, vilket är mer än tillräckligt för att det ska anses vara matematiskt och juridiskt hållbart. Detta tillvägagångssätt ger ett avsevärt högre bevisvärde än mejl, skriftlig signatur och signaturer via sms och liknande. Validiteten kan sedan bekräftas via Agreedio eller självständigt genom att på egen hand envägskryptera med samma teknik; SHA256. För att göra denna något tekniska förklaring enklare kan vi säga att avtal som du e-signerar hos Agreedio är spårbara.

Detta skiljer sig från avtal upprättade på traditionellt vis med papper och penna. Det är inte ovanligt att avtal aldrig signeras (utan hamnar i högen bland alla papper), att obehörig person signerar avtal och riskerar att därför inte vara giltigt, att dokumentet manipuleras i efterhand etcetera. E-signering är på så vis säkrare samt minimerar riskerna för tvister med utgångspunkt i avtalets upprättande.

 

Agreedio

Många är bekväma med papper och penna, i alla fall tills de provat e-signering. Vill du också prova? Klicka här för att testa Agreedio. Du kommer själv märka att du sparar såväl tid som energi! Aldrig mer behöver du sköta logostiken kring att få ett avtal signerat; upprätta, ändra, skriva ut, skicka, få det signerat, skicka tillbaka, arkivera i pärm etcetera. Nu sköter Agreedio nästa allt åt dig!

För mer information om Signera Avtal, Signera Avtal Digitalt

 

For More Information Visit : https://agreedio.se/

Charger d'autres articles liés
Charger d'autres écrits par leonjohnston01
Charger d'autres écrits dans Non classé

Laisser un commentaire

Consulter aussi

Discover Finest Cannabis Blossoms Online For Medical Functionalities

Are you looking for the greatest blossoms for satisfying your clinical as well as addition…